Coaching Harmony - life coaching, business coaching, remote coaching
Coach Klaas Jan de Vries
   Coach Profile
   Coaching Fees
   Testimonials
coach ireland
   Coaching Q&A
   Coaching Benefits
   Personal Coaching
   Business Coaching
   Remote Coaching
coach ireland
   Contact
   Home
      
 

Contact Coach

 
     
 

10 Church Gate
Wicklow Town
County Wicklow
Ireland

T/F: +353 404 61836
M: +353 87 2311480

E: kj@coachingharmony.eu